Logo-orange
Ring 25 11 88 55

Nye krav

Nye krav til energivinduer og døre

Iblandt de nye krav, skal man især være opmærksom på de nye energikrav for vinduer og døre. Disse indebærer helt simpelt, at vinduer og døre ikke må bortlede mere varme fra boligen, end de optager igennem solens stråler. De nye krav var i første omgang tiltænkt at træde i kraft fra 1. januar 2021, men grundet coronanedlukningen i Nordjylland, er der opnået politisk enighed om at udskyde indførelsen af de nye krav til 1. februar 2021. 

Hvad indebærer de nye krav?

Pr. 1. februar 2021 tiltræder de nye krav, der indebærer at alle husejere skal benytte A-mærkede elementer til nybyggeri, tilbygning eller renovation. Der er dog to undtagelser:

  • Det er stadig tilladt at benytte B-mærkede elementer i sommer- og fritidshuse, da disse ikke er beregnet til helårsbeboelse, mens det også stadig er tilladt i uopvarmede rum. Dertil vil fredede og bevaringsværdige huse, stadig kunne benytte sig af B-mærkede elementer.
  • Det er stadig tilladt at installere B-mærkede elementer i tilbygninger, så længe der er søgt om byggetilladelse inden d. 31. december 2020.

*Det skal bemærkes, at det i overgangsfasen (1. juli - 31. december 2020) stadig er tilladt at benytte B-mærkede elementer til nybyggeri og tilbygning, så længe disse er monteret inden 31. december 2020.

Dertil er der en række informationer om de nye regler, som er værd at forholde sig til:

  • Energikravet til vinduer og yderdøre vil fremover være svarende til energiklasse A. Forskellen på A-mærkede energivinduer og B-mærkede energivinduer er typisk, at A-mærkede energivinduer bruger 3-lags glas, mens B-mærkede energivinduer kun bruger 2-lags glas. Der kan dog være enkelte undtagelser, hvor energibesparende vinduer med 2-lags glas også klassificeres som A-mærkede, men normen vil benytte sig af 3-lags glas til A-mærkede vinduer og yderdøre.
  • Følger du ikke de nye krav pr. 1. februar 2021, vil din installation være ulovlig. Hvis du alligevel ønsker at installere B-mærkede elementer, skal du sørge for at få udstedt en byggetilladelse før 31. december 2020. På den måde kan du fortsat følge de gamle energikrav.
  • De nye energikrav er også gældende for glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage.
  • Ønsker du kun at skifte ruderne i dine eksisterende vinduer, er det stadig tilladt at benytte B-mærket 2-lags glas. Dog opnår du på denne måde en endnu ringere energiløsning, tilsvarende energiklasse D for vinduer, hvilket vi ikke anbefaler.

Hvad betyder de nye energikrav for dig?

De nye krav til energirigtige vinduer er, som nævnt, kun gældende for nybyggeri, tilbygning og renovation. Du skal som husejer altså ikke være bekymret for at dit gamle hus har ulovligt monterede elementer, da de selvfølgelig lever op til de krav, der var på gældende tidspunkt for installationen.

Det betyder dog at du ved fremtidige projekter højst sandsynligt skal benytte dig af 3-lags energivinduer. Det betyder også at det vil være dyrere at montere eller udskifte vinduer fremover. Dog får du generelt set et bedre vindue, hvor varmetabet er væsentligt mindre, hvilket også betyder at din varmeregning reduceres til et lavere niveau.

Ifølge Energistyrelsen kan det faktisk betyde en reducering af din varmeregning på op til 7%, hvilket med tiden vil vise sig at være en betragtelig besparelse.

Med A-mærkede vinduer vil du også øge boligens værdi, da du forbedrer hele boligens energiklasse. Derudover pynter det selvfølgelig altid med et flot sæt nye energivinduer.

Energiklasse A vinduer giver bedre indeklima

Når du har fået monteret dine nye 3-lags glas energivinduer, vil du også kunne mærke en ændring i dit indeklima.

Du vil bl.a. bemærke mindre træk og kulde fra vinduerne, grundet forbedringen af isoleringen, mens udefrakommende støj fra f.eks. naboer og trafik, også vil reduceres.

Det har dog også været oplevet, at der ved brug af 3-lags glas i stedet for 2-lags glas, ændres i lysindfaldet i rummet. Mængden af indtrængende dagslys vil være en smule ringere, da solens stråler nu skal igennem 3 lag i stedet for 2. Det kan derfor være en fordel at overveje dimensionerne af vinduet, når det skal udskiftes. Ved at forstørre vinduets proportioner en smule, kan man altså stadig opnå samme mængde lysindfald, igennem en større vinduesflade.

Alt det tekniske

For at leve op til Bygningsreglementets krav til vinduer og døre skal følgende energikrav opfyldes pr. 1 februar 2021:

Vinduer til nybyggelse og renovation: Eref på min. 0 kWh/m2 pr. år (svarer til energiklasse A)

Vinduer til sommer- og fritidshuse, samt uopvarmede rum: Eref på min. -17 kWh/m2 pr. år (svarer til energiklasse B)

Døre med glas: Max U-værdi 1,0 W/m2K

Forklaring på energibetegnelserne

Eref: Eref er vinduets energitilskud. Det er et udtryk for vinduets ydeevne under fyringssæsonen. Vinduets gennemsnitlige energibalance måles i kWh/m2 pr. år.
Hvis der er en positiv værdi, viser det at vinduet lukker mere varme ind end ud. Hvis værdien er negativ, forsvinder der til gengæld varme ud gennem vinduet.

U-værdi: En U-værdi angiver isoleringsevnen i vinduet eller døren. Det måles i W/m2K, og jo lavere værdien er, desto bedre holder vinduet varmen inde. De gældende regler på området fortæller at U-værdien maks. må være på 2,3.

Reitan Byg

Vi er et tømrerfirma med 26 års erfaring, hvilket har givet os stor viden omkring udførelse af diverse tømrer-og glarmester opgaver.

Vi er en lokal virksomhed i Randers med mange loyale kunder.

Står du med et projekt et andet sted i landet, skal du dog ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

+45 25 11 88 55
lr@Reitan-Byg.dk
Dronningensgade 20, 8900 Randers
© 2023 Reitan-Byg.
Powered by MODO Partners ApS
phone-handsetcrossmenu